20/04/16

בקשת המכללה האקדמית אחוה לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון B.A. (חד-חוגי) בלימודים רב-תחומיים

 

  1. בישיבתה ביום 20.04.2016 דנה ות"ת בקשת המכללה האקדמית אחווה לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון (A.) בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה במתכונת חד חוגית .
  2. לאור חוות הדעת שהוגשו, אין מניעה מן ההיבטים התקציביים, ותנאי העסקת הסגל בתכנית להמליץ למל"ג על אישור פרסום ורישום סטודנטים לתכנית.