03/01/18

בקשת המכללה האקדמית אחוה לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) בהפרעות בתקשורת – אישור פרסום והרשמה – דיון חוזר

בישיבתה ביום 3.1.18 דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית אחווה לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון בהפרעות בתקשורת.

אין מניעה מבחינה תקציבית, משפטית, תכנונית והעסקת הסגל בתוכנית, להמליץ למל"ג לאשר את פתיחת תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) בהפרעות בתקשורת, בכפוף לתנאים הבאים:

עמידה במינימום של 40 סטודנטים ברמה גבוהה, למחזור לימודים.

המצאת הסכמים חתומים (כמפורט במסמך 4194 )בין המכללה למוסדות המספקים מקומות להכשרה מעשית.