15/11/16

בקשת המכללה האקדמית אשקלון להגיש בקשה לפתיחת תוכנית לימודים בפוליטיקה וממשלה במח"ר

בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז (15.11.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת ההיגוי להרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית והחליטה  לאשר למכללה האקדמית אשקלון להגיש את תוכנית הדו-חוגית בפוליטיקה וממשל וסוציולוגיה ואנתרופולוגיה במח"ר מהנימוקים הבאים:

  1. המדיניות המוצעת לתוכנית החומש הבאה היא לחזק ולהרחיב את המח"רים הקיימים.
  2. מכללת אשקלון היא המוסד היחיד שמציע לימודים כלליים לאוכלוסיה החרדית בדרום הארץ (מכללת סמי שמעון פועלת רק בתחומי ההנדסה). על אף שמדובר במקצוע באשכול 3, אין כיום שום מוסד המציע תוכנית מסוג זה לאוכלוסיה החרדית.
  3. קיים צורך בחרדים בוגרי חוגים מסוג זה, לצורך השתלבות במוסדות ממשלתיים וציבוריים.

 

המל"ג מבקשת מהמוסד להציע את התוכנית הן לנשים והן לגברים.