27/07/16

בקשת המכללה האקדמית אשקלון להגיש בקשה לפתיחת תוכנית בפוליטיקה וממשל במח"ר של המכללה

  1. בישיבתה ביום 27.7.16 דנה ות"ת בהחלטת ועדת ההיגוי בבקשת המכללה האקדמית אשקלון להגיש בקשה לפתיחת תוכנית לתואר ראשון בפוליטיקה וממשל במח"ר של המכללה.
  2. ות"ת מחליטה להמליץ למל"ג לאשר את בקשת המכללה האקדמית אשקלון, מבחינה תכנונית ותקציבית, להגיש בקשה לפתיחת תוכנית לתואר ראשון בפוליטיקה וממשל במח"ר של המכללה, מן הטעמים הבאים:
    • המדיניות המוצעת לתוכנית החומש הבאה היא לחזק ולהרחיב את המח"רים הקיימים.
    • מכללת אשקלון היא המוסד היחיד שמציע לימודים כלליים לאוכלוסייה החרדית בדרום הארץ (מכללת סמי שמעון פועלת רק בתחומי ההנדסה).
    • קיים צורך בחרדים בוגרי חוגים מסוג זה, לצורך השתלבות במוסדות ממשלתיים וציבוריים.
    • על אף שמדובר במקצוע באשכול 3, אין כיום שום מוסד המציע תוכנית מסוג זה לאוכלוסייה החרדית.