22/07/14

בקשת המכללה האקדמית אשקלון להסיר את הדרישה לבחינה פסיכומטרית במסגרת תנאי הקבלה לתוכנית הלימודים לקראת תואר ראשון (B.A.) בבריאות הציבור

בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ד (22.7.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי וחקלאות, והחליטה לאשר את בקשת המכללה האקדמית אשקלון לשנות את דרישת הקבלה לתוכנית הלימודים לקראת תואר ראשון (B.A.) בבריאות הציבור לבוגרי דיפלומות לא אקדמיות מתחום הבריאות.  לאוכלוסיה זו בלבד לא יידרש ציון 500 בבחינה הפסיכומטרית בכפוף לתנאי הקבלה כלהלן:

  1. בגרות מלאה בממוצע שלא יפחת מ-85;
  2. תקופת הלימודים לקראת קבלת הדיפלומה לא תפחת משנתיים;
  3. ממוצע ציוני הדיפלומה לא יפחת מ-85;
  4. נסיון תעסוקתי בתחום הרלוונטי שלא יפחת משנתיים;
  5. ראיון אישי.