19/03/14

בקשת המכללה האקדמית אשקלון לקבל אישור לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) בבריאות הציבור

  1. בהמשך לדיון שהתקיים בתת הועדה של ות"ת ב- 19.2.14 בבקשת המכללה האקדמית אשקלון לקבל אישור לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (A.) בבריאות הציבור מחליטה ות"ת להעביר לדיון במל"ג את הבקשה, וממליצה לה לאשר את הבקשה בהתאם לחוות הדעת של אגף התקציבים ואגף תנאי העסקה ושכר .
  2. ות"ת מפנה את תשומת לב המל"ג להמלצות הוועדה הבודקת , לדרוש מהמוסד לגבש תשתיות מעבדה לתוכנית.