04/04/17

בקשת המכללה האקדמית אשקלון לשנות את שם הדומיין של המוסד

בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ז (4.4.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת הצוות הפנימי לאישור שמות דומיין ואישרה את בקשת המכללה האקדמית אשקלון לשנות את שם הדומיין שלה מ-ash-college.ac.il  ל-aac.ac.il.