12/02/19

בקשת המכללה האקדמית אשקלון לשנות את תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) בכלכלה ושוק ההון

בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט (12.2.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון והיא החליטה לאשר את בקשת המכללה האקדמית אשקלון לשנות את שם תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) בכלכלה ובנקאות לכלכלה ושוק ההון.