18/07/18

בקשת המכללה האקדמית בית ברל לפתוח תוכנית מתוקצבת לתואר שני (M.A.A.T.) בטיפול באמנויות ולתואר שני (M.A.A.T.) בטיפול באמנויות למטפלים מנוסים, בהתאם להמלצות דו"ח ועדת גרונאו

החלטה זו עודכנה בישיבת ות"ת שתקיימה ב- 15.8.18.