30/01/18

בקשת המכללה האקדמית גליל מערבי לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) בחשבונאות במתכונת דו-חוגית – אישור פרסום והרשמה

 

  1. בישיבתה ביום 30.1.2018 דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית גליל מערבי לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) בחשבונאות במתכונת דו חוגית.
  1. לאור חוות הדעת שהוגשו, אין מניעה מן ההיבטים התקציביים, התכנוניים ותנאי העסקת הסגל בתכנית להמליץ למל"ג על אישור פרסום ורישום סטודנטים לתכנית.