23/12/19

בקשת המכללה האקדמית גליל מערבי לפתוח תכנית לימודים לתואר שני (M.A) ללא תזה בניהול מוסדות חינוך

  1. בישיבתה ביום 12.2019 דנה ות”ת בבקשת המכללה האקדמית גליל מערבי לפתוח תכנית לימודים לתואר שני (M.A.) ללא תזה בניהול מוסדות חינוך.

 

  1. לאור חוות הדעת שהוגשו, אין מניעה מן ההיבטים התקציביים, התכנוניים ותנאי העסקת הסגל בתכנית להמליץ למל”ג על אישור פרסום ורישום סטודנטים לתכנית.