23/12/19

בקשת המכללה האקדמית גליל מערבי לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) דו-חוגי בלקויות למידה

  1. בישיבתה ביום 12.2019 דנה ות”ת בבקשת המכללה האקדמית גליל מערבי לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) דו-חוגי בלקויי למידה וחינוך.

 

  1. לאור חוות הדעת שהוגשו, אין מניעה מן ההיבטים התקציביים, התכנוניים ותנאי העסקת הסגל בתכנית להמליץ למל”ג על אישור פרסום ורישום סטודנטים לתכנית.