25/11/15

בקשת המכללה האקדמית גליל מערבי לקבל אישור פרסום לתוכנית לימודים לתואר ראשון B.A. במתכונת דו-חוגית בלוגיסטיקה – אישור פרסום והרשמה

ביום 25.11.15 דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית גליל מערבי לקבל אישור פרסום והרשמה לתוכנית הלימודים לתואר ראשון B.A. במתכונת דו חוגית בלוגיסטיקה.

אין מניעה מבחינה תקציבית ותנאי העסקת הסגל להמליץ למל"ג לאשר למכללה האקדמית גליל מערבי, פרסום והרשמה לתכנית הלימודים לתואר ראשון במתכונת דו חוגית בלוגיסטיקה .