07/05/14

בקשת המכללה האקדמית גליל מערבי לקבל אישור פרסום לתכנית לימודים לתואר ראשון במתכונת דו חוגית בסוציולוגיה

  1. תת הועדה של ות"ת דנה בישיבתה שהתקיימה ב- ט' בניסן תשע"ד – 9.4.14 בבקשת בקשת המכללה האקדמית גליל מערבי לקבל אישור פרסום לתכנית לימודים לתואר ראשון במתכונת דו חוגית בסוציולוגיה.
  2. ות"ת מעבירה את בקשת המכללה האקדמית גליל מערבי לקבל אישור פרסום לתוכנית הלימודים לתואר ראשון במתכונת דו חוגית בסוציולוגיה למל"ג וממליצה לה לאשר את פתיחת תוכנית הלימודים, בהתאם לחוות דעת אגף התקציבים וחוות דעת אגף תנאי העסקה ושכר.