17/02/16

בקשת המכללה האקדמית הדסה ירושלים לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) במדעי ההתנהגות – אישור פרסום והרשמה

בישיבתה ביום 17.2.16 החליטה ות"ת לאמץ את החלטת תת הועדה כדלקמן:

  1. בישיבתה ביום 27.01.2016 דנה תת הוועדה של ות"ת בבקשת המכללה האקדמית הדסה ירושלים לקבל אישור פרסום ורישום סטודנטים לתכנית הלימודים לתואר ראשון (A.) במדעי ההתנהגות.
  2. אין מניעה מן ההיבטים התקציביים ותנאי העסקת הסגל בתכנית להמליץ למל"ג לאשר פרסום והרשמה לתכנית הלימודים לתואר ראשון (A.) במדעי ההתנהגות.