20/03/18

בקשת המכללה האקדמית הדסה לשנות את שם הדומיין של המוסד

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח (20.3.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת הצוות הפנימי לאישור שמות דומיין לאשר את בקשת המכללה האקדמית הדסה לשנות את שם הדומיין שלה מ-hadassah.ac.il  ל-hac.ac.il.