19/03/14

בקשת המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון (B.A.) בחינוך וקהילה – המלצת הוועדה הבודקת בדבר מתן אישור פרסום והרשמה

בהמשך לדיון שהתקיים בנושא בישיבת תת הועדה של ות"ת ב- 19.2.14 מחליטה ות"ת  להעביר למל"ג  את בקשת המכללה האקדמית כנרת שבעמק הירדן  לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון B.A. בחינוך וקהילה וממליצה לה לאשר את הבקשה בהתאם לחוות הדעת של אגף התקציבים ואגף תנאי העסקה ושכר .