13/11/16

בקשת המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) בניהול משאבי אנוש – אישור פרסום והרשמה

  1. בישיבתה ביום 13.11.2016 דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון (A.) בניהול משאבי אנוש.
  2. אין מניעה מן ההיבטים התקציביים ותנאי העסקת הסגל בתכנית להמליץ למל"ג לאשר פרסום והרשמה לתכנית לימודים לתואר ראשון (A.) בניהול משאבי אנוש.