04/02/15

בקשת המכללה האקדמית כנרת לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון בלימודים רב-תחומיים

 

  1. ות"ת דנה ב- 4.2.15 בבקשת המכללה האקדמית כנרת לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון בלימודים רב תחומיים.
  2. ות"ת מעבירה את הבקשה למל"ג בצירוף המלצתה כי אין מניעה מבחינה ות"ת לאשר את פתיחת התכנית מן ההיבטים התקציביים והעסקת הסגל.
  3. אישור ות"ת הינו בכפוף למתווה היציאה לעצמאות של המוסד.