21/05/17

בקשת המכללה האקדמית כנרת לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) בכלכלה

  1. בישיבתה ביום 21.5.2017 דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית כנרת לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) בכלכלה במתכונת חד חוגית.
  2. לאור חוות הדעת שהוגשו, אין מניעה מן ההיבטים התקציביים ותנאי העסקת הסגל בתכנית להמליץ למל"ג לאשר פרסום והרשמה לתכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) בכלכלה במתכונת חד חוגית.