22/01/14

בקשת המכללה האקדמית להנדסה ירושלים לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון בטכנולוגיות סביבתיות

  1. בהתאם לחוות הדעת של אגף התקציבים, לפיה מן ההיבט התקציבי קיימת בשלב זה, מניעה למתן אישור לפתיחת התוכנית, ממליצה ות"ת למל"ג לדחות בשנה את בקשת הכללה אקדמית להנדסה ירושלים,  לפתוח תכנית לימודים לקראת תואר ראשון B.Sc. בטכנולוגיות סביבתיות.
  2. ות"ת תחזור ותדון בבקשת המכללה האקדמית להנדסה ירושלים, לפתוח תכנית לימודים לקראת תואר ראשון B.Sc. בטכנולוגיות סביבתיות, לאחר בדיקה חוזרת של הבקשה על ידי הצוות המקצועי של ות"ת/מל"ג.