07/05/14

בקשת המכללה האקדמית להנדסה ירושלים ע"ש עזריאלי לפתוח תכנית לימודים לקראת תואר שני "מוסמך במדעים" (M.Sc.) ללא תזה בהנדסת תוכנה

תת הועדה של ות"ת דנה בישיבתה שהתקיימה ב- ב- ט' בניסן תשע"ד – 9.4.14 בערעור עזריאלי –  המכללה האקדמית להנדסה ירושלים, לפתוח תכנית לימודים לקראת תואר שני M.Sc.- ללא תזה- בהנדסת תכנה.

 

ות"ת ממליצה למל"ג לאשר את בקשת עזריאלי – המכללה האקדמית להנדסה ירושלים, לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר שני M.Sc בהנדסת תוכנה (ללא תיזה) בכפוף להצהרת המוסד שהתוכנית תיפתח עם מספר מינימלי של 20 סטודנטים כך שבהפעלה מלאה של התוכנית מספר הסטודנטים לא ירד  מ-36 .