06/09/15

בקשת המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר שני (M.Sc.) עם וללא תזה בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה

בישיבתה ביום 6.9.15 דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Sc) עם וללא תיזה בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה.

אין מניעה מבחינה תקציבית, תכנונית והעסקת הסגל בתוכנית, להמליץ למל"ג לאשר למכללה האקדמית סמי שמעון לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר שני (M.Sc.) ללא תזה בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה  בהתמחות מערכות הספק ואנרגיה.