12/04/16

בקשת המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון להגיש תוכנית לימודים לתואר שני (M.Sc.) עם תזה בהנדסה ירוקה – עמידת המוסד במתווה בדיקת בקשות של מוסדות לפתוח תוכניות לימודים לתארים ראשוניים ולתארים שניים בתחומים חדשים שהמל"ג לא נדרשה להם עד כה

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ו (12.4.2016) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות חו"ל בדבר בקשת המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Sc.) עם תזה בהנדסה ירוקה ועמידת הבקשה במתווה בדיקת בקשות של מוסדות לפתוח תוכניות לימודים לתארים ראשונים ולתארים שניים בתחומים חדשים שהמל"ג לא נדרשה להם עד כה. המועצה להשכלה גבוהה אימצה את המלצות ועדת המשנה והחליטה  לאשר את "הנדסה ירוקה" כתחום בעל התכנות אקדמית ללימודים לתואר שני.

כמו כן, דנה המועצה להשכלה גבוהה בהרכב הוועדה המקצועית לבדיקת בקשת המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Sc.) עם תזה בהנדסה ירוקה והיא החליטה לאשר את ההרכב הבא:

  • פרופ' גדעון אורון- המחלקה להנדסת תעשייה וניהול, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
  • פרופ' עובדיה לב- החוג למדעי הסביבה, האוניברסיטה העברית בירושלים
  • פרופ' מיכל גרין- הפקולטה להנדסה אזרחית סביבתית, הטכניון-מכון טכנולוגי לישראל