26/12/17

בקשת המכללה האקדמית לישראל ברמת-גן לשנות את שם וסימול התואר בתוכנית הלימודים לתואר ראשון מ-ניהול מערכות מידע (B.A.) ל-מערכות מידע (B.Sc.)

בישיבתה ביום ח' בטבת תשע"ח (26.12.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' מרק לסט על חוות הדעת שהגיש ועל עבודתו.
  2. לאשר למכללה האקדמית לישראל ברמת-גן לשנות את שם וסימול התואר בתוכנית הלימודים לתואר ראשון מ-ניהול מערכות מידע (B.A.) ל-מערכות מידע (B.Sc.).