30/12/14

בקשת המכללה האקדמית ספיר לקיים תוכנית הסבה לאקדמאים לתואר ראשון (B.S.W.) בעבודה סוציאלית

תת-ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה מיום 9.12.2014, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לצוות המומחים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. לאמץ את המלצת המומחים ולאשר למכללה האקדמית ספיר לפעיל את תוכנית ההסבה לתואר ראשון (B.S.W.) בעבודה סוציאלית.
  3. כתנאי לפתיחת התוכנית, על המכללה לגייס קבוצת מדריכים נוספת, וזאת בהתאם להצהרתה.