04/04/17

בקשת המכללה האקדמית ספיר לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון במשפטים בזמן חלקי

בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ז (4.4.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית למדעי החברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ומשפטים, והחליטה לאשר את בקשת המכללה האקדמית ספיר לקיים תוכנית לימודים תואר ראשון במשפטים בזמן חלקי (פריסה של שני ימים בשבוע, 11 סמסטרים וארבע שנים), בכפוף להחלטת המל"ג מיום 27.10.2015 מסלולים לתואר ראשון בזמן חלקי.