28/07/15

בקשת המכללה האקדמית עמק יזרעאל לשנות את שם תוכנית הלימודים לתואר שני "בייעוץ ופיתוח ארגוני" ל-"פיתוח וייעוץ ארגוני"

בישיבתה ביום י"ב באב תשע"ה (28.7.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת-ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה לאשר את בקשת המכללה האקדמית עמק יזרעאל לשנות את שם תוכנית הלימודים לתואר שני "בייעוץ ופיתוח ארגוני" ל"פיתוח וייעוץ ארגוני".