07/11/19

בקשת המכללה האקדמית צפת להרחיב מבנה אקדמיה בית וואהל (הוספת קומה)

תש"פ/1 –  החלטה:

בישיבתה ביום 7.11.2019 דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית צפת להוספת קומה בבית וואהל.

ות"ת מחליטה לאשר את הפרויקט בכפוף לתנאים דלהלן:

  • אישור להוספת כיתות בהיקף 1,171 מ"ר בעלות כוללת שנאמדת בכ-13 מיליוני ₪.
  • מלוא הקמת הבנייה היא מתוך מקורותיה העצמיים של המכללה
  • באחריות המכללה לממן את מלוא ההוצאות השנתיות לתפעול ותחזוקת הפרויקט שנאמדות בכ-345 אלפי ₪.