17/09/14

בקשת המכללה האקדמית צפת לפתוח תוכנית הסבה לתואר ראשון (B.A.) בעבודה סוציאלית

 

  1. ות"ת מחליטה להמליץ למל"ג לאשר את בקשת המכללה האקדמית צפת לפתוח תוכנית הסבה לתואר ראשון בעבודה סוציאלית, לאור חוות הדעת של אגף התקציבים, האגף המשפטי ואגף שכר ותנאי העסקה, לפיהן אין מניעה לאשר את הפעלת תכנית ההסבה לתואר ראשון (A.) בעבודה סוציאלית.
  2. ות"ת מבקשת להסב את תשומת לב המל"ג והמכללה האקדמית צפת לעובדה כי תחום העבודה הסוציאלית נבחן בימים אלה על-ידי היחידה להערכת איכות והבטחתה. על כן, יש לעקוב אחר ההמלצות שיתקבלו בנושא.