17/02/16

בקשת המכללה האקדמית צפת לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) בחינוך מיוחד – אישור פרסום והרשמה

בישיבתה ביום 17.2.16 החליטה ות"ת לאמץ את החלטת תת הועדה כדלקמן:

  1. בישיבתה ביום 27.01.2016 דנה תת הוועדה של ות"ת בבקשת המכללה האקדמית צפת לקבל אישור פרסום ורישום סטודנטים לתכנית הלימודים לתואר ראשון (A.)  בחינוך מיוחד.
  2. אין מניעה מן ההיבטים התקציביים ותנאי העסקת הסגל בתכנית להמליץ למל"ג לאשר פרסום והרשמה לתכנית הלימודים לתואר ראשון (A.) בחינוך מיוחד.