25/04/18

בקשת המכללה האקדמית צפת לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.S.N.) ללא תזה בסיעוד

  1. בישיבתה ביום 25.4.18  דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית צפת לפתוח תכנית לימודים לתואר שני ללא תזה (S.N) בסיעוד.
  2. לאור חוות הדעת שהוגשו, אין מניעה מן ההיבטים התקציביים, התכנוניים ותנאי העסקת הסגל בתכנית להמליץ למל"ג על אישור פרסום ורישום סטודנטים לתכנית.