19/03/14

בקשת המכללה האקדמית של תל-אביב-יפו לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר שני (M.A.) בייעוץ ופיתוח ארגוני

  1. תת הועדה של ות"ת דנה בישיבתה שהתקיימה ב- 19.2.14 בבקשת המכללה האקדמית של תל-אביב-יפו לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר שני (A.) בייעוץ ופיתוח ארגוני.
  2. ות"ת מחליטה להעביר למל"ג את בקשת המכללה האקדמית של תל-אביב-יפו לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר שני (A.) בייעוץ ופיתוח ארגוני וממליצה לה לאשר את הבקשה לאור המלצת צוות תקצוב המכללות כי אין מניעה לפתוח את התוכנית לפרסום ולהרשמה .
  3. ות"ת ממליצה לצוות המינהלי שלה לעקוב אחר התחייבות נשיא המכללה, כי היקף ההוראה של דיקאן ביה"ס  לניהול וכלכלה  יגדל  בשנת הלימודים תשע"ה בהתאם להנחיות ות"ת.