06/01/16

בקשת המכללה האקדמית תל-חי לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון בסוציולוגיה

בישיבתה שהתקיימה ב- 6.1.16 דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית תל חי לקבל אישור לפתוח תוכנית לימודים לתואר "בוגר" B.A. בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה במתכונת חד חוגית ודו חוגית.

אין מניעה מבחינה תקציבית תכנונית ותנאי העסקת הסגל להמליץ למל"ג לאשר את פתיחת התוכנית.