17/02/16

בקשת המכללה האקדמית תל-חי לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני במדעי המים – דו"ח הוועדה המקצועית

  1. בישיבתה ביום 17.02.16 דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית תל חי לפתוח תכנית לימודים לתואר מוסמך במדעי המים (M.Sc) עם וללא תזה.
  2. אין מניעה מן ההיבטים התקציביים, התכנוניים ותנאי העסקת הסגל בתכנית להמליץ למל"ג על אישור פרסום ורישום סטודנטים לתכנית.