15/11/16

בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל להגיש בקשה לפתיחת תוכנית לימודים בתקשורת וניהול במח"ר

בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז (15.11.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת ההיגוי להרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית בעניין והחליטה לאשר  את בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל להגיש בקשה לפתיחת תוכנית בתקשורת וניהול במח"ר מהנימוקים הבאים:

  1. התוכנית המבוקשת היא ייחודית בתחום התקשורת ואינה מוצעת ע"י שום מוסד אחר באזור המרכז.
  2. קיים לתחום ביקוש וצורך במגזר החרדי.

המל"ג מבקשת מהמוסד להציע את התוכניות הן לנשים והן לגברים.