19/03/19

בקשת המרכז האקדמי אור יהודה לפתוח התמחות בדימות במסגרת תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) במינהל מערכות בריאות

בישיבתה ביום י"ב באדר ב' תשע"ט (19.3.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצות ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה מיום 12.2.2019 ומיום 13.11.2018 בעניין בקשת המרכז האקדמי אור יהודה לפתוח מסלול התמחות בניהול בדימות במסגרת תוכנית הלימודים לתואר ראשון במינהל מערכות בריאות. המועצה החליטה לדחות את בקשת המוסד לפתוח מסלול התמחות בניהול בדימות מהנימוקים הבאים:
1. מדובר במסלול אשר מהותו טכנולוגי-דיאגנוסטי ולא ניהולי, ומכיוון שכך איננו מתאים לתחום מינהל מערכות בריאות.
2. ההתמחות המוצעת צרה מדי מכדי להוות מסלול אקדמי בתוך תוכנית לימודים לתואר ראשון.