30/03/16

בקשת המרכז האקדמי כרמל לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.B.A.) במינהל עסקים

 

  1. בשיבתה ביום 30.3.2016 דנה ות"ת בבקשת המרכז האקדמי כרמל לפתוח תכנית לימודים לתואר שני (M.B.A.) במנהל עסקים.
  2. בהתאם לחוות הדעת שהתקבלה בנושא סגל ותנאי העסקה, אשר תוכנה הועבר גם למוסד, לפיה לא ניתן לאשר את בקשת המוסד להעסיק את ראש תכנית הלימודים המיועד (המשמש גם כדיקן בית הספר למנהל עסקים במוסד), מכיוון שהנ"ל מועסק במשרה מלאה (בשבתון) באוניברסיטת חיפה במקביל להעסקתו במרכז האקדמי כרמל, בניגוד להנחיות ות"ת , קיימת מניעה מבחינת הוות"ת לאשר את פתיחתה של התכנית.
  3. לאור האמור לעיל ממליצה ות"ת למל"ג לא לאשר את פתיחת תכנית הלימודים לתואר שני במנהל עסקים במרכז האקדמי כרמל.