17/02/16

בקשת המרכז האקדמי רופין לפתוח תוכנית לתואר שני במדעי הים

  1. בישיבתה ביום 17.02.16 דנה ות"ת בבקשת המרכז האקדמי רופין לפתוח תכנית לימודים לתואר מוסמך במדעי הים ((Sc, בהמשך להחלטתה מיום 04.11.2015.
  2. אין מניעה מן ההיבטים התכנוניים ותנאי העסקת הסגל בתוכנית להמליץ למל"ג על אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית.

 

מן ההיבט התקציבי – אם וועדת המשנה לטכנולוגיה, הנדסה, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל תקבל את הצעת המוסד לשימוש במבנים היבילים כתחליף למבנה הקבע, הרי שבכך תוסר המגבלה על מספר הסטודנטים בתכנית, ולא תהיה מניעה מן ההיבט התקציבי להמליץ למל"ג על אישור פרסום התכנית.