19/10/21

בקשת המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט לשנות את שם תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) ב"מינהל מערכות בריאות" ל"ניהול מערכות בכירות" ולהסמיכו להעניק תואר זה

בישיבתה ביום י"ג בחשון תשפ"ב (19.10.2021) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה מיום 17.8.2021,  בעניין בקשת המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט לשנות את שם התוכנית במינהל מערכות בריאות והיא מחליטה לאשר את שינוי שם תוכנית הלימודים "מינהל מערכות בריאות" ל"ניהול מערכות בריאות" ולהסמיך את המוסד להעניק תואר זה.