01/07/14

בקשת המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה לפתוח התמחות בניהול טיפול ממושך רב תחומי במסגרת תוכנית הלימודים לתואר שני (M.B.A.) במינהל עסקים

בישיבתה ביום ג' בתמוז תשע"ד (1.7.2014), דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל  בעניין בקשת המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה לפתוח התמחות בניהול טיפול ממושך רב תחומי במסגרת תוכנית הלימודים לתואר שני (M.B.A.) במינהל עסקים.  לאחר שקיבלה את הבהרות המוסד, החליטה המועצה כלהלן:

  1. להודות למומחה שבדק את הבקשה על עבודתו ועל חוות הדעת שהגיש.
  2. לאשר למרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה לפתוח את ההתמחות בניהול טיפול ממושך רב תחומי במסגרת תוכנית הלימודים לתואר שני (M.B.A.) במינהל עסקים.
  3. ההתמחות לא תצוין על גבי התעודה.