08/04/14

בקשת המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה לפתוח התמחות בניהול טיפול ממושך רב-תחומי, במסגרת תוכנית הלימודים לתואר שני (M.B.A.) במינהל עסקים

בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ד (8.4.2014), דנה המועצה להשכלה גבוהה  בבקשת המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה לפתוח התמחות בניהול טיפול ממושך רב-תחומי, במסגרת תוכנית הלימודים לתואר שני (M.B.A.) במינהל עסקים, ובהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, בנדון, והחליטה להחזיר את הבקשה אל המוסד לצורך קבלת הבהרות נוספות אודות:

  1. הרציונל מאחורי בקשת ההתמחות;
  2. התאמת קורסים בתוכנית לתואר שני במינהל עסקים;
  3. הנמקת שם ההתמחות המוצע: המועצה חוששת כי המילה טיפול תגרום להטעיית הסטודנטים.
  4. לאחר קבלת ההבהרות, הנושא יוחזר לדיון בוועדת המשנה התחומית לברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל.