22/12/15

בקשת המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון בניהול ובניית מותגים – ערעור המוסד על החלטת המל"ג מיום 28.7.2015

בישיבתה ביום י' בטבת תשע"ו (22.12.2015) דנה המועצה להשכלה גבוהה בערעורו של המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה מיום 12.8.2015 והשלמת טענות הערעור מיום 14.10.2015 בעניין החלטת המל"ג מיום 28.7.2015 בנושא תוכנית הלימודים לתואר ראשון בניהול ובניית מותגים.

לאחר  דיון חוזר בנושא ובחינה מעמיקה של הערעור שהגיש המוסד, מחליטה המועצה להשכלה גבוהה שלא לשנות את החלטתה מיום 28.7.2015, כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה לא השתכנעה כי יש מקום לכינון תוכנית לימודים מלאה ועצמאית לתואר ראשון ב"ניהול ובניית מותגים". לראיית המל"ג, מדובר בהתמחות ממוקדת הדורשת תשתית השכלתית רחבה הכוללת ידיעת חומר בסיסי ומגוון בכל מקצועות הניהול ובתחומים משיקים וכן רכישת כלים תיאורטיים ומתודולוגיים, הכרת מושגים, תיאוריות, גישות, וידע מקצועי, וזאת בטרם יפנה הלומד ללימודי ניהול ובניית מותגים.
  2. רשימת תוכניות הלימודים בחו"ל שהעבירה המכללה מעוררת שאלות באשר למעמדו של התחום בחו"ל שכן רבות מהתוכניות כלל אינן מזכות בתואר בוגר בניהול ובניית מותגים, ובחלקן מדובר על מסלולים בתוך תוכניות לימודים במנהל עסקים או בתוכניות בתחום העיצוב.
  3. המועצה להשכלה גבוהה סבורה שתחום זה יכול שיילמד במסגרת של חטיבת לימודים בתוך תוכנית לימודים לתואר ראשון בתחומים רלוונטיים (כגון: ניהול או עיצוב).
  4. אי לכך מחליטה המועצה לדחות את בקשת המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון בניהול ובניית מותגים.