28/07/15

בקשת המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון בניהול ובניית מותגים

בישיבתה ביום י"ב באב תשע"ה (28.7.2015), דנה המועצה להשכלה גבוהה במכלול החומר שהוצג לפניה לגבי תוכנית הלימודים לתואר ראשון בניהול  ובניית מותגים שמבקש המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה לפתוח.   בתום דיון ארוך, הועלתה הצעה להחזיר את הנושא לתת ועדת המשנה התחומית  על מנת לגבש המלצה באילו תנאים כן ניתן יהיה לפתוח את התוכנית המבוקשת.

 

תוצאות ההצבעה במל"ג

5 בעד

5 נגד

נמנע – 1

ההצעה לא התקבלה

בהתאם לכך, החלטת המל"ג הינה:

לאחר בחינה מעמיקה של הבקשה ודיון במסקנות הוועדה המקצועית שבדקה את בקשת המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון בניהול ובניית מותגים, מחליטה המל"ג כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה לא השתכנעה כי יש מקום לכינון תוכנית לימודים מלאה ועצמאית לתואר ראשון ב"ניהול ובניית מותגים". לראיית המל"ג, מדובר בהתמחות ממוקדת הדורשת תשתית השכלתית רחבה הכוללת ידיעת חומר בסיסי ומגוון בכל מקצועות הניהול ובתחומים משיקים וכן רכישת כלים תיאורטיים ומתודולוגיים, הכרת מושגים, תיאוריות, גישות, וידע מקצועי, וזאת בטרם יפנה הלומד ללימודי ניהול ובניית מותגים.
  2. רשימת תוכניות הלימודים בחו"ל שהעבירה המכללה מעוררת שאלות באשר למעמדו של התחום בחו"ל שכן רבות מהתוכניות כלל אינן מזכות בתואר בוגר בניהול ובניית מותגים, ובחלקן מדובר על מסלולים בתוך תוכניות לימודים במנהל עסקים או בתוכניות בתחום העיצוב.
  3. המועצה להשכלה גבוהה סבורה שתחום זה יכול שילמד במסגרת של חטיבת לימודים בתוך תוכנית לימודים לתואר ראשון בתחומים רלוונטיים (כגון: ניהול או עיצוב).
  4. אי לכך מחליטה המועצה לדחות את בקשת המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון בניהול ובניית מותגים.