בקשת הקריה האקדמית אונו לקיים תכנית לימודים לתואר שני במדעי היהדות (M.A) ותואר ראשון(B.A) בפרסום ותקשורת שיווקית במסגרת לימודים מחוץ לקמפוס בחיפה – בהתאם למתווה המעודכן עליו החליטה המל"ג ביום 6.3.2018

דיון ללא החלטה.