17/07/18

בקשת מכללת אמונה-אפרתה לשנות את שם תוכנית הלימודים לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בעיצוב גרפי לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) ב"עיצוב תקשורת חזותית"

בישיבתה ביום ה' באב תשע"ח (17.7.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, לאחר שהאחרונה דנה בבקשת מכללת אמונה – אפרתה לשנות את שם תוכנית הלימודים לתואר בוגר בהוראה בעיצוב גרפי לתואר בוגר בהוראה בתקשורת חזותית, והיא מחליטה לאשר את בקשת אמונה-אפרתה מכללה אקדמית לאמנויות ולחינוך לשנות את שם תוכנית הלימודים לתואר ראשון  "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בעיצוב גרפי למסלול יסודי וחט"ב לתואר ראשון "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בעיצוב תקשורת חזותית למסלול יסודי וחט"ב.