09/06/15

בקשת מכללת לוינסקי לקיים תוכנית לימודי תעודה להוראת הסינית כשפה זרה בבית הספר היסודי והעל-יסודי (ג'-י"ב)

בישיבתה ביום כ"ב בסיון תשע"ה (9.6.2015) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת-ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות והחליטה  לא לאשר את בקשת המכללה האקדמית לחינוך לוינסקי לפתוח תוכנית לימודים לתעודת הוראה להוראת הסינית למסלול היסודי ולמסלול העל-יסודי (ג'-י"ב), מהנימוקים הבאים:

א.         למכללה אין את התשתית הנדרשת להקמת מסלול להכשרת מורים לסינית הכוללת גם את הלימודים הדיסציפלינריים בלימודי מזרח אסיה, עם דגש על סינית או סינולוגיה.  כתוצאה מכך בקשת המכללה מתבססת על לימודי השלמה דיסציפלינאריים אשר נלמדים במוסדות אחרים.

ב.         תוכנית הלימודים נשענת ברובה על איש סגל אחד בלבד מתחום לימודי השפה הסינית.

ג.          לימודי החינוך בתוכנית אינם מכסים את כל תחומי הליבה הנחוצים כבסיס  לעבודת החינוך וההוראה ולעיצוב דמות המורה כאישיות מחנכת בכל חטיבות הגיל והסיטואציות החינוכיות.

ד.         המסלול המבוקש עד כיתה י"ב אינו תואם את נהלי משרד החינוך, לפיהם, בין היתר,  רשיון הוראה קבוע לכיתות י'-י"ב יינתן לבעל תואר אקדמי שני או שלישי במקצוע שלהוראתו הוא מבקש את הרשיון.