15/08/18

בקשת מכללת סמינר הקיבוצים להעברת תוכניות הלימודים החוץ-תקציביות לתואר שני (M.A.A.T.) בטיפול באמנויות לתקצוב ות"ת

בישיבתה ביום  15.8.18  דנה ות"ת בבקשת מכללת סמינר הקיבוצים להעברת תוכניות הלימודים החוץ-תקציביות לתואר שני (M.A.A.T.) בטיפול באמנויות לתקצוב ות"ת.

בהתאם להמלצות דו"ח ועדת גרונאו המחייבות את המוסדות המתוקצבים אשר מפעילים תכניות חוץ תקציביות, להפעיל תוכניות מתוקצבות מקבילות, ובהתאם לבקשת מכללת סמינר הקיבוצים, להעברת תכניות הלימודים לתואר שני M.A.A.T)) בטיפול באמנויות לתקצוב ות"ת, מחליטה ות"ת לאשר את העברת התכניות לתואר שני (M.A.A.T) בטיפול באומניות לתקצוב ות"ת, החל משנה"ל תשע"ט , זאת תוך התייחסות למצבה הפיננסי היציב של מכללת סמינר הקיבוצים,  והצורך בהעברת התכניות האמורות לתקצוב ות"ת עוד בשנת הלימודים הקרובה.