04/04/17

בקשת סמינר הקיבוצים לשנות את סימול התואר B.Ed. של חוגי הפקולטה לאמנויות במכללה

בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ז (4.4.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה בדומה לבקשות דומות בעבר, לאשר את בקשת סמינר הקיבוצים – המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות, לשנות את סימול התואר של חוגי הפקולטה לאמנויות כלהלן:

  • בחוג לאמנות ומדיה דיגיטלית, תואר ראשון Ed.F.A.
  • בחוג לאמנויות העיצוב, תואר ראשון Ed. Des.
  • בחוג למחול ולתנועה, תואר ראשון Ed.Dance
  • בחוג לתקשורת וקולנוע, תואר ראשון Ed.F.A.
  • בחוג לאמנות הבמה, תואר ראשון Ed.F.A.