17/03/15

בקשת עזריאלי, המכללה האקדמית להנדסה בירושלים להגיש בקשה לפתיחת תוכניות לימודים בהנדסת תעשיה וניהול במח"ר המכללה בהר החוצבים בירושלים

ות"ת מחליטה לאמץ את המלצת ועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית ולאשר לעזריאלי – המכללה להנדסה בירושלים להגיש בקשה לפתיחת תוכנית בהנדסת תעשיה וניהול במח"ר המכללה בהר החוצבים.